Ada  kesan  mendalam yang begitu  membekas  setelah  saya  menyelesaikan  bacaan kitab Ma’aalim fi Ath-Thoriq karya  Sayyid  Quthb. Dalam  kitab tersebut, beliau  menyimpulkan  tentang  generasi  pertama  Islam.  Generasi  para  sahabat  Rasulullah  menurut  beliau,adalah  generasi  Qurani  yang  unik  dan  menawan.

Mengapa  unik  dan  menawan? Itu  karena  sikap para  sahabat  pada  perintah Allah dan Rasulullah. Baik  yang  berbentuk wahyu, ayat-ayat  Al-Qur’an, juga  hadist  dan  sunnah.  Bagi  setiap muslim, Al-Qur’an  dan  Sunnah, tentu  saja  sudah  seharusnya  menjadi  sebuah  sandaran  paling  hakiki  dari  semua  ilmu  pengetahuan.  Tidak  saja  menjadi  sandaran  dan  sumber,  tapi  sekaligus  menjadi  perintah  dan orientasi  kehidupan.

Pernah  suatu  ketika  Madinah banjir  khamar di kotanya.  Itu  semua  terjadi, hanya dalam waktu tak sampai  sehari  penuh  setelah  ayat Al-Qur’an tentang  larangan  khamar  diturunkan.  Semua  simpanan  dan  persediaan,  semua  kesenangan  dan  selera  pada  minuman  yang  memabukkan  tersebut, seketika  musnah  dengan  sikap  tunduk  dan  patuh.  Sami’na  wa  atha’na.

Begitupun  dengan  para  shahabiyah  dan  penduduk perempuan  kala  itu. Ketika  ayat  untuk  menutup  aurat  turun, hari  masih  berada  pada  masa  dhuha. Tapi  ketika  senja  datang, tak  satupun  perempuan  yang  masih  membuka  auratnya.  Ketaatan  memenuhi  perintah. Tanpa menunggu.

Dan  sikap  seperti  itu  pula yang menjadikan  generasi  ini  unik  dan  menawan.  Sikap  itu  pula  yang  mengantarkan  generasi  awal  itu  sebagai  generasi  emas, generasi  pilihan.  Mereka  unggul  dalam  ilmu  yang paling hakiki.  Mereka pun terdepan soal  amal,  paling  luhur  dalam  akhlak  dan kebajikan.

Adakah kita  ingin menjejaki  generasi  seperti  itu?

Advertisements